Tiếp xúc với các cử tri tại UBND xã Tự Nhiên

23/12/2021 07:15

Sáng ngày 17/5/2021 Tại hội trường UBND xã Tự Nhiên.

Thực hiện trong quy trình công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tự Nhiên tổ chức Hội Nghị tiếp xúc cử tri của các tổ bầu cử số 01,02,10 với người ưng cử đại biểu HĐND xã Tự Nhiên nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

Đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện khuyến cáo 5K.

Tại Hội Nghị các ứng cử viên đã trình bày các chương trình hành động ngắn gọn, đảm bảo thông tin và thời gian cũng như công tác phòng chống dịch chung của cả nước

Các cử tri rất đồng tình ủng hộ việc tổ chức hội nghị chu đáo của ban tổ chức, tuy ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Tg: Thu Thủy