Nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid, sáng ngày 3/8, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội LHPN xã Tự Nhiên đã đến thăm và động viên các đồng chí trực tại 3 chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

23/12/2021 04:28

Nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia  trực chốt phòng chống dịch Covid, sáng ngày 3/8, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội LHPN xã Tự Nhiên đã đến thăm và động viên các đồng chí trực tại 3 chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã. 


Chúc các đồng chí mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ


Chúc công tác PCD đạt được nhiều kết quả, kiểm soát được dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình yên