Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm, 95 tuổi ở xã Tư Nhiên với chương trình gặp mặt 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội

23/12/2021 04:25

Gương mẹ Viêt Nam anh hùng ủng hộ kinh phí mua Vắc xin phòng chống dịch Covid -19.

Năm 2020 Bộ LĐTB và XH đã tổ chức chương trình gặp mặt 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội.

     Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thường tín đã có nhiều đóng góp vật chất, kinh phí cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Mẹ Việt Nam anh hùng  Nguyễn Thị Điểm, 95 tuổi ở cụm dân cư số 2 xã Tư Nhiên - Thường Tín - Hà Nội là một tấm gương tiêu biểu.
   Mẹ có 2 người con hy sinh trong chiến tranh. Hiện tại, mẹ ở cùng người con trai út, tuy nhiên khi biết tình hình dịch bệnh, mẹ đã dành 1.000.000đ triệu đồng tiết kiệm để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid #8211 19.


           Mẹ Nguyễn Thị Điểm nói mẹ được Đảng, Nhà nước chăm lo nhiều, giúp đỡ, trợ cấp hằng tháng. Nay đất nước khó khăn, mẹ tuổi cao sức yếu, không thể giúp sức được nên chỉ có thể ủng hộ chút kinh phí, cùng đất nước chống dịch  bà là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.