HỘI PHỤ NỮ XÃ TỰ NHIÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHỤ NỮ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN MINH HẠNH PHÚC.

23/12/2021 04:04

Hội phụ nữ xã Tự Nhiên có tổng số 1.746 hôi viên, tham gia sinh hoạt ở 11 chi hội đạt tỷ lệ thu hút là 64% Trong những năm qua, được sư chỉ đạo sát sao của Hội PN huyện, sư quan tâm tạo mọi điều kiện của Đảng ủy UBND xã, Hội PN xã Tự Nhiên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là chương trình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của chị em phụ nữ, Hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Công tác tuyên truyền được chú trọng dưới nhiều hình thức, Trong đó tập chung thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” rèn luyện phẩm chất đạo đức phu nữ Việt Nam: Tự tin - Tự trọng – Trung hậu đảm đang, gắn với đẩy mạnh thực hiên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 05 năm qua hội dã phối hợp với dân số, y tế tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, đề án “sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mất cân bằng giới tính được 7 buổi với gần 600 cán bộ hội viên tham gia.

Bên cạnh đó thông qua hoạt động của hội LHPN, có nhiều mô hình, câu lạc bộ đã được xây dựng và phát triển. Toàn xã hiện có 10 CLB gia đình văn minh hạnh púc với 454 Thành viên, 8 Câu lạc bộ văn nghệ gần 200 hội viên, 4 câu lạc bộ sức khỏe phụ nữ 124 người thông qua các mô hình, CLB trên, không chỉ các cấp hội mà các thành viên trong CLB đã hỗ trợ nhau về cả tinh thần lẫn vật chất.

Hiện nay, Hội đã đứng ra tín chấp trên 7,8 tỷ đồng cho 342 hộ vay tại ngân hàng chính sách và trên 6 tỷ cho 61 hộ vay tại ngân hàng nông nghiệp.

Trong 5 năm qua hội đã phối hợp với các phòng ban chức năng mở 2 lớp nghề về kỹ thuật nấu ăn, 2 lớp trồng rau hữu cơ cho 150 hội viên.

Qua đó được các cấp hội tuyên truyền để hiểu rõ thêm về ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Với kết qủa như trên 5 năm liền hội đều nhận được bằng khen của hội cấp trên, năm 2017 hội pn xã được trung ương hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Các hoạt động do Hội PN phát động đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, qua đó chị em ngày càng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.