Nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid, sáng ngày 3/8, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội LHPN xã Tự Nhiên đã đến thăm và động viên các đồng chí trực tại 3 chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:29  | Lượt xem: 2
Nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid, sáng ngày 3/8, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội LHPN xã Tự Nhiên đã đến thăm và động viên các đồng chí trực tại 3 chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

Nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid, sáng ngày 3/8, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội LHPN xã Tự Nhiên đã đến thăm và động viên các đồng chí trực tại 3 chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:28  | Lượt xem: 7
Nhằm động viên tinh thần của lực lượng tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid, sáng ngày 3/8, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội LHPN xã Tự Nhiên đã đến thăm và động viên các đồng chí trực tại 3 chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:27  | Lượt xem: 11
kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm, 95 tuổi ở xã Tư Nhiên với chương trình gặp mặt 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:25  | Lượt xem: 14
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm, 95 tuổi ở xã Tư Nhiên với chương trình gặp mặt 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội

Tự Nhiên: Xây dựng và phát triển hội phụ nữ vững mạnh

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:24  | Lượt xem: 11
Tự Nhiên: Xây dựng và phát triển hội phụ nữ vững mạnh

Tự Nhiên tích cực tuyên truyền phòng chống SXH

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:22  | Lượt xem: 10
Tự Nhiên tích cực tuyên truyền phòng chống SXH

HỘI PHỤ NỮ XÃ TỰ NHIÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHỤ NỮ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN MINH HẠNH PHÚC.

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:20  | Lượt xem: 9
HỘI PHỤ NỮ XÃ TỰ NHIÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHỤ NỮ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN MINH HẠNH PHÚC.

Xã Tự Nhiên khởi sắc nhờ xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:19  | Lượt xem: 1
Xã Tự Nhiên khởi sắc nhờ xây dựng Nông thôn mới

Tự Nhiên tiếp tục nâng cao chất lượng

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:18  | Lượt xem: 0
Tự Nhiên tiếp tục nâng cao chất lượng

Khởi nghiệp thành công từ nghề mộc

Ngày đăng 23/12/2021 | 04:15  | Lượt xem: 3
Khởi nghiệp thành công từ nghề mộc
LIÊN KẾT WEB SITE